KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL : Membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial RINCIAN TUGAS JABATAN Merumuskan bahan rencana strategis dan program kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai pegangan pelaksanaan operasional tugas; Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian Read more…